Гісторыя Беларусі : практыкум для навучэнцаў усіх спецыяльнасцей І курса


Информация

  • Категория: Практикум
  • Автор(ы): Савченко В.С.
  • Издательство: МГВРК
  • Год издания: 2011
  • Количество страниц: 60 стр.
  • ISBN: 978-985-526-129-3
  • УДК: 94(476)(075.8)
  • ББК: 63.3(4Беи)я73

Аннотация

У практыкуме змешчаны заданні для арганізацыі працы на занятках і па-за заняткаў. Матэрыял размешчаны па перыядах гісторыі Беларусі з ІХ ст. па пачатак ХХІ ст. Прадстаўлены розныя методыкі, якія дазваляюць праверыць узровень ведаў і абстрактна-лагічнага мыслення. У практыкуме змешчаны варыянты творчай працы, якая накіравана на паглыбленне і пашырэнне ведаў па гісторыі Беларусі. Прызначаны для навучэнцаў і выкладчыкаў каледжа.