Курсевич С.Р.

Гісторыя Беларусі : праграма, метад. указанні і кантрол. заданні для студэнтаў безадрыўнай формы навучання спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» спецыялізацый 1-08 01 01-02 «Радыёэлектроніка», 1-08 01 01-07 «Інфарматыка», 1-08 01 01-08 «Эканоміка і кіраванне»

Курсевич С.Р.

Год издания: 2005

Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. : вучэб.-метад. дапам. для самаст. работы студэнтаў дзён. і безадр. форм навучання спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» спецыялізацый 1-08 01 01-02 «Радыёэлектроніка», 1-08 01 01-07 «Інфарматыка», 1-08 01 01-08 «Эканоміка і кіраванне» : у 2 ч. Ч. 1

Курсевич С.Р.

Год издания: 2006