Шумчик Ф.С.

Беларуская мова : прафесійная лексіка : вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне (па напрамках)»

Шумчик Ф.С.

Год издания: 2013

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вучэб. праграма, метад. указанні і кантрол. заданні для навучэнцаў завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасцей 2-39 02 32 «Праектаванне і вытворчасць РЭС», 2-39 02 31 «Тэхнічная эксплуатацыя РЭС», 2-40 02 02 «Электронныя вылічальныя сродкі», 2-40 01 01 «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій»

Акулич Н.М., Шумчик Ф.С.

Год издания: 2014

Культура речи : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)» для направлений специальности 1-08 01 01-02 «Профессиональное обучение (радиоэлектроника)», 1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение (информатика)», 1-08 01 01-08 «Профессиональное обучение (экономика и управление)»

Шумчик Ф.С.

Год издания: 2014